2. celostátní konference České komory farmaceutických asistentů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 2. celostátní konferenci České komory farmaceutických asistentů.

Přihlásit se můžete na webových stránkách ČKFA, kde také najdete předběžný program: https://www.ckfa.cz/konference-2022.
Členové ČKFA mají účast zdarma, prosím, uveďte v přihlášce své členské číslo!

Těšíme se na viděnou!

S pozdravem
Předsednictvo ČKFA