AKTUALITY

Aktuální články

Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Pod záštitou České komory farmaceutických asistentů (ČKFA) si v České republice letos poprvé připomínáme 20. říjen jako Mezinárodní den farmaceutických asistentů. Je to den, který upozorňuje na důležitost profese farmaceutických asistentů a jejich specifické společenské poslání.

Zpravodaj 3/2020

Zpravodaj 3/2020

Všem členům ČKFA jsme rozeslali další číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media. V tomto čísle jsme informovali o vítězích soutěže, kterou jsme v minulém čísle vyhlásili a předsedkyně ČKFA odpovídala na dotazy členů Komory ohledně vzdělávání farmaceutických asistentů a pravidel zaměstnávání kolegů ze Slovenska.

Stanovisko zástupců nelékařských profesí ke snahám prezidia ČAS o vznik České komory nelékařských pracovníků

Stanovisko zástupců nelékařských profesí ke snahám prezidia ČAS o vznik České komory nelékařských pracovníků

Dne 8. září 2020 proběhlo setkání představitelů profesních organizací nelékařských oborů, na kterém jednotně projevili nespokojenost s aktivitou prezidia České asociace sester z.s. zařadit do návrhu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester další obory zdravotnických nelékařských povolání. Zveřejnňujeme Stanovisko vzešlé z tohoto jednání.

NCO NZO: Specifické lékárenské činnosti a Zdravotnické prostředky

NCO NZO: Specifické lékárenské činnosti a Zdravotnické prostředky

Právě probíhají programy specializačního vzdělávání farmaceutických asistentů Specifické lékárenské činnosti a Zdravotnické prostředky.

Zpravodaj 2/2020

Zpravodaj 2/2020

Všem členům ČKFA jsme rozeslali další číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media. V tomto čísle jsme informovali o tom, že jsme odbrželi darem ochranné štíty od firmy PRUSA RESEARCH, které jsme všem členům, kteří o ně projevili zájem, rozeslali. Dále si můžete přečíst rozhovor s Janem Mikoškou nebo souhrn potřebné legislativy ze zdravotní a pracovní oblasti.

Rezignace člena předsednictva

Rezignace člena předsednictva

Ke konci května podal rezignaci člen předsednictva Petr Rössler. Jeho rezignace byla přijata a nyní intenzivně hledáme nového člena nebo členku do týmu.

Dotazník pro farmaceutické asistenty II.

Dotazník pro farmaceutické asistenty II.

Předkládáme dotazník, který si klade za cíl zmapovat aktuální situaci na vašem pracovišti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 v České republice. Dotazník je určen k vyplnění všem farmaceutickým asistentům v ČR.

Světový den zdraví

Světový den zdraví

ČKFA u příležitosti Světového dne zdraví vydává text, kterým chce vyzdvihnout práci farmaceutických asistentů a poděkovat za činnost, kterou odvádějí nejen v souvislosti s infekcí COVID-19. Zároveň je text osvětou pro veřejnost o činnosti a práci farmaceutického asistenta.

Informace o poskytování osobních ochranných pomůcek během infekce COVID-19

Informace o poskytování osobních ochranných pomůcek během infekce COVID-19

ČKFA informuje farmaceutické asistenty o postupu získávání osobních ochranných pomůcek během infekce COVID-19.

Zpravodaj 1/2020

Zpravodaj 1/2020

Všem členům ČKFA jsme rozeslali další číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media. V tomto čísle se dozvíte, čeho se týkalo naše lednové setkání s ministrem zdravotnictví nebo jaké projekty připravujeme s našimi partnery.

Krizová komunikace se zákazníkem

Krizová komunikace se zákazníkem

ČKFA vydává pro farmaceutické asistenty, v souvislosti se situací kolem onemocnění COVID-19, tipy na efektivní komunikace se zákazníkem.

Dotazník pro farmaceutické asistenty

Dotazník pro farmaceutické asistenty

Předkládáme dotazník, který si klade za cíl zmapovat aktuální situaci na vašem pracovišti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 v České republice. Dotazník je určen k vyplnění všem farmaceutickým asistentům v ČR a členům ČKFA.

Doporučení ČKFA pro veřejnost

Doporučení ČKFA pro veřejnost

ČKFA vydává doporučení pro veřejnost, jak se chovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, především pak v souvislosti s výskytem infekce COVID-19 v České republice.

Doporučení ČKFA pro farmaceutické asistenty

Doporučení ČKFA pro farmaceutické asistenty

ČKFA vydává doporučení pro farmaceutické asistenty, jak se chovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, především pak v souvislosti s výskytem infekce COVID-19 v České republice.

Rozhovor pro Magazín Healthcomm

Rozhovor pro Magazín Healthcomm

Jak se daří ČKFA dosahovat plánovaných cílů? Jakými kroky plní předsevzetí, aby byla pozvednuta atraktivnost i odbornost oboru farmaceutický asistent? Na otázky Magazínu odpověděla začátkem března Mgr. Iva Lízalová, členka předsednictva, PR a marketingová manažerka ČKFA.

Rozhovor pro portál Apatykář

Rozhovor pro portál Apatykář

Místopředsedkyně České komory farmaceutických asistentů Martina Šopíková v rozhovoru pro portál APATYKÁŘ®.

Návrh na odměňování farmaceutických asistentů

Návrh na odměňování farmaceutických asistentů

Dne 10. ledna 2020 proběhla schůzka představitelů ČKFA s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem na téma narovnání rozdílů v odměňování farmaceutických asistentů. ČKFA navrhuje, aby také obor farmaceutický asistent byl odměňován ve stejném režimu, jaký v případě schválení bude u všech ostatních nelékařských profesí.

Veselé vánoce a šťastný nový rok

Veselé vánoce a šťastný nový rok

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2020 hodně pracovních úspěchů a pohody v osobním životě.

Zpravodaj 1/2019

Zpravodaj 1/2019

Dnes jsme všem členům ČKFA rozeslali první číslo Zpravodaje - interního komunikačního media, prostřednictvím kterého chceme informovat o činnostech a cílech Komory v daném období.

#MedSafetyWeek 2019

#MedSafetyWeek 2019

Česká komora farmaceutických asistentů se zapojila do celosvětové kampaně #MedSafetyWeek, která má za cíl zvýšit povědomí o nežádoucích (vedlejších) účincích léků.

ČKFA součástí kampaně #StudujZdravku

ČKFA součástí kampaně #StudujZdravku

V minulých týdnech byla zahájena spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví a Unií zaměstnavatelských svazů ČR na kampani #StudujZdravku.

Představení ČKFA na 23. kongresu nemocničních lékárníků

Představení ČKFA na 23. kongresu nemocničních lékárníků

Předsedkyně Alena Šindelářová a místopředsedkyně Martina Šopíková na 23. Kongresu nemocničních lékárníků v Olomouci představily účastníkům nově vzniklou Českou komoru farmaceutických asistentů.

Rozhovor pro portál Apatykář

Rozhovor pro portál Apatykář

Předsedkyně České komory farmaceutických asistentů Alena Šindelářová v rozhovoru pro portál APATYKÁŘ®.

Tisková konference ČKFA

Tisková konference ČKFA

Dne 11. listopadu 2019 v 11 hodin proběhla tisková konference nově vzniklé České komory farmaceutických asistentů.

Hlavní partner

Partneři