AKTUALITY

Aktuální články

Pozvánka na kongres Healthcomm Professional

Pozvánka na kongres Healthcomm Professional

Pozvánka na kongres Healthcomm Professional

MZ: průzkum spokojenosti pro nelékaře

MZ: průzkum spokojenosti pro nelékaře

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a který pomůže zmapovat situaci v našem oboru, a to i v návaznosti na pandemii onemocnění covid-19.

1. celostátní konference České komory farmaceutických asistentů

1. celostátní konference České komory farmaceutických asistentů

Zveme Vás na 1. celostátní konferenci České komory farmaceutických asistentů.

Zpravodaj 2/2021

Zpravodaj 2/2021

Všem členům ČKFA jsme rozeslali prázdninové číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media. V tomto čísle najdete pozvánku na celostátní konferenci, která se bude konat 18. září 2021.

Soutěž pro farmaceutické asistenty

Soutěž pro farmaceutické asistenty

Vyhlašujeme soutěž pro všechny farmaceutické asistenty (bez ohledu na členství v ČKFA): „Můj pracovní den“!

Spuštění webové stránky www.farmaceutickyasistent.cz

Spuštění webové stránky www.farmaceutickyasistent.cz

Spustili jsme novou webovou stránku www.farmaceutickyasistent.cz, která bude poskytovat základní informace všem zájemcům o studium.

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Česká komora farmaceutických asistentů zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2020.

Zpravodaj 1/2021

Zpravodaj 1/2021

Všem členům ČKFA jsme dnes rozeslali velikonoční číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media. V tomto čísle si můžete přečíst o kompenzačních pomůckách u pacientek s karcinomem prsu nebo o možnostech využití účinků Schüsslerových solí v lékárně z pohledu farmaceutického asistenta.

Kooptace členky předsednictva

Kooptace členky předsednictva

Informace o doplnění členů předsednictva ČKFA formou kooptace.

Pozvánka na kongres Healthcomm Professional

Pozvánka na kongres Healthcomm Professional

Pozvánka na kongres Healthcomm Professional

Členské poplatky 2021

Členské poplatky 2021

Během ledna a února budou rozeslány členům ČKFA pokyny k platbě členského poplatku. Pokud ještě nejste členy ČKFA, budeme rádi, když se k nám v tomto roce připojíte.

Očkování zdravotníků proti COVID-19

Očkování zdravotníků proti COVID-19

Všichni členové ČKFA ve svých mailových schránkách mohou najít souhrnné informace ohledně očkování zdravotníků proti onemocnění COVID-19, které by mělo být v České republice zahájeno v příštím týdnu.

PF 2021

PF 2021

Přejeme všem farmaceutickým asistentům i všem jejich blízkým pevné zdraví a vše nejlepší do nového roku 2021.

Zpravodaj 4/2020

Zpravodaj 4/2020

Všem členům ČKFA jsme rozeslali prosincové číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media. V tomto čísle jsme informovali o členských benefitech. a členové předsednictva ČKFA odpovídali na dotazy členům Komory. Dále si můžete přečíst rozhovor s operní a muzikálovou zpěvačkou Monikou Sommerovou, která během pandeme začala pracovat v nemocniční lékárně IKEM nebo rozhovor s Alenou Šindelářovou, předsedkyní ČKFA.

Rok od založení ČKFA

Rok od založení ČKFA

Dnes společně sfoukáváme první svíčku - děkujeme za vaši podporu. Přejeme nám všem farmaceutickým asistentům hodně zdraví a ať je následující rok pro všechny klidnější!

Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Pod záštitou České komory farmaceutických asistentů (ČKFA) si v České republice letos poprvé připomínáme 20. říjen jako Mezinárodní den farmaceutických asistentů. Je to den, který upozorňuje na důležitost profese farmaceutických asistentů a jejich specifické společenské poslání.

Zpravodaj 3/2020

Zpravodaj 3/2020

Všem členům ČKFA jsme rozeslali další číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media. V tomto čísle jsme informovali o vítězích soutěže, kterou jsme v minulém čísle vyhlásili a předsedkyně ČKFA odpovídala na dotazy členů Komory ohledně vzdělávání farmaceutických asistentů a pravidel zaměstnávání kolegů ze Slovenska.

Stanovisko zástupců nelékařských profesí ke snahám prezidia ČAS o vznik České komory nelékařských pracovníků

Stanovisko zástupců nelékařských profesí ke snahám prezidia ČAS o vznik České komory nelékařských pracovníků

Dne 8. září 2020 proběhlo setkání představitelů profesních organizací nelékařských oborů, na kterém jednotně projevili nespokojenost s aktivitou prezidia České asociace sester z.s. zařadit do návrhu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester další obory zdravotnických nelékařských povolání. Zveřejnňujeme Stanovisko vzešlé z tohoto jednání.

NCO NZO: Specifické lékárenské činnosti a Zdravotnické prostředky

NCO NZO: Specifické lékárenské činnosti a Zdravotnické prostředky

Právě probíhají programy specializačního vzdělávání farmaceutických asistentů Specifické lékárenské činnosti a Zdravotnické prostředky.

Zpravodaj 2/2020

Zpravodaj 2/2020

Všem členům ČKFA jsme rozeslali další číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media. V tomto čísle jsme informovali o tom, že jsme odbrželi darem ochranné štíty od firmy PRUSA RESEARCH, které jsme všem členům, kteří o ně projevili zájem, rozeslali. Dále si můžete přečíst rozhovor s Janem Mikoškou nebo souhrn potřebné legislativy ze zdravotní a pracovní oblasti.

Rezignace člena předsednictva

Rezignace člena předsednictva

Ke konci května podal rezignaci člen předsednictva Petr Rössler. Jeho rezignace byla přijata a nyní intenzivně hledáme nového člena nebo členku do týmu.

Dotazník pro farmaceutické asistenty II.

Dotazník pro farmaceutické asistenty II.

Předkládáme dotazník, který si klade za cíl zmapovat aktuální situaci na vašem pracovišti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 v České republice. Dotazník je určen k vyplnění všem farmaceutickým asistentům v ČR.

Světový den zdraví

Světový den zdraví

ČKFA u příležitosti Světového dne zdraví vydává text, kterým chce vyzdvihnout práci farmaceutických asistentů a poděkovat za činnost, kterou odvádějí nejen v souvislosti s infekcí COVID-19. Zároveň je text osvětou pro veřejnost o činnosti a práci farmaceutického asistenta.

Informace o poskytování osobních ochranných pomůcek během infekce COVID-19

Informace o poskytování osobních ochranných pomůcek během infekce COVID-19

ČKFA informuje farmaceutické asistenty o postupu získávání osobních ochranných pomůcek během infekce COVID-19.

Zpravodaj 1/2020

Zpravodaj 1/2020

Všem členům ČKFA jsme rozeslali další číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media. V tomto čísle se dozvíte, čeho se týkalo naše lednové setkání s ministrem zdravotnictví nebo jaké projekty připravujeme s našimi partnery.

Krizová komunikace se zákazníkem

Krizová komunikace se zákazníkem

ČKFA vydává pro farmaceutické asistenty, v souvislosti se situací kolem onemocnění COVID-19, tipy na efektivní komunikace se zákazníkem.

Dotazník pro farmaceutické asistenty

Dotazník pro farmaceutické asistenty

Předkládáme dotazník, který si klade za cíl zmapovat aktuální situaci na vašem pracovišti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 v České republice. Dotazník je určen k vyplnění všem farmaceutickým asistentům v ČR a členům ČKFA.

Doporučení ČKFA pro veřejnost

Doporučení ČKFA pro veřejnost

ČKFA vydává doporučení pro veřejnost, jak se chovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, především pak v souvislosti s výskytem infekce COVID-19 v České republice.

Doporučení ČKFA pro farmaceutické asistenty

Doporučení ČKFA pro farmaceutické asistenty

ČKFA vydává doporučení pro farmaceutické asistenty, jak se chovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, především pak v souvislosti s výskytem infekce COVID-19 v České republice.

Rozhovor pro Magazín Healthcomm

Rozhovor pro Magazín Healthcomm

Jak se daří ČKFA dosahovat plánovaných cílů? Jakými kroky plní předsevzetí, aby byla pozvednuta atraktivnost i odbornost oboru farmaceutický asistent? Na otázky Magazínu odpověděla začátkem března Mgr. Iva Lízalová, členka předsednictva, PR a marketingová manažerka ČKFA.

Rozhovor pro portál Apatykář

Rozhovor pro portál Apatykář

Místopředsedkyně České komory farmaceutických asistentů Martina Šopíková v rozhovoru pro portál APATYKÁŘ®.

Návrh na odměňování farmaceutických asistentů

Návrh na odměňování farmaceutických asistentů

Dne 10. ledna 2020 proběhla schůzka představitelů ČKFA s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem na téma narovnání rozdílů v odměňování farmaceutických asistentů. ČKFA navrhuje, aby také obor farmaceutický asistent byl odměňován ve stejném režimu, jaký v případě schválení bude u všech ostatních nelékařských profesí.

Veselé vánoce a šťastný nový rok

Veselé vánoce a šťastný nový rok

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2020 hodně pracovních úspěchů a pohody v osobním životě.

Zpravodaj 1/2019

Zpravodaj 1/2019

Dnes jsme všem členům ČKFA rozeslali první číslo Zpravodaje - interního komunikačního media, prostřednictvím kterého chceme informovat o činnostech a cílech Komory v daném období.

#MedSafetyWeek 2019

#MedSafetyWeek 2019

Česká komora farmaceutických asistentů se zapojila do celosvětové kampaně #MedSafetyWeek, která má za cíl zvýšit povědomí o nežádoucích (vedlejších) účincích léků.

ČKFA součástí kampaně #StudujZdravku

ČKFA součástí kampaně #StudujZdravku

V minulých týdnech byla zahájena spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví a Unií zaměstnavatelských svazů ČR na kampani #StudujZdravku.

Představení ČKFA na 23. kongresu nemocničních lékárníků

Představení ČKFA na 23. kongresu nemocničních lékárníků

Předsedkyně Alena Šindelářová a místopředsedkyně Martina Šopíková na 23. Kongresu nemocničních lékárníků v Olomouci představily účastníkům nově vzniklou Českou komoru farmaceutických asistentů.

Rozhovor pro portál Apatykář

Rozhovor pro portál Apatykář

Předsedkyně České komory farmaceutických asistentů Alena Šindelářová v rozhovoru pro portál APATYKÁŘ®.

Tisková konference ČKFA

Tisková konference ČKFA

Dne 11. listopadu 2019 v 11 hodin proběhla tisková konference nově vzniklé České komory farmaceutických asistentů.

Hlavní partner

Partneři