PRO MÉDIA

ČKFA Iva Lízalová

Veronika Luňáková

tajemnice

PR, marketing a komunikace

email: tajemnik@ckfa.cz
telefon: +420 736 505 532

Zpravodaj 4/2023

Jako novoroční dárek s vámi sdílíme poslední číslo interního Zpravodaje pro rok 2023, který běžně do svých mailových schránek dostávají pouze členové ČKFA. Věříme, že se nám tímto krokem podaří ukázat činnost ČKFA mimo členskou základnu a pozveme tak ke členství další z našich kolegyní a kolegů!

ČKFA Výroční zpráva 2022

Česká komora farmaceutických asistentů zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2022.

Česká komora farmaceutických asistentů a ČASP zahájily úzkou spolupráci

Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny (ČASP) nově navázala spolupráci s Českou komorou farmaceutických asistentů. Stalo se tak k 1. 12. 2022 a obě organizace se těší na vzájemnou kooperaci.

... v lékárně má každá otázka svůj smysl.

Mezinárodní den farmaceutických asistentů a techniků si letos připomeneme 18. října a farmaceutická komunita na celém světě ho bude oslavovat jako den poděkování za jejich práci. Projektem „v lékárně má každá otázka svůj smysl", chce ČKFA upozornit na fakt, že komunikace v lékárně při výdeji léčiv bez receptu je klíčová a jsou to právě farmaceutičtí asistenti - kvalifikovaní odborníci, kteří jsou klientům při jejich rozhodování připraveni poradit.

Zpravodaj 3/2022

Podzimní Zpravodaj bude tentokrát mimořádně přístupný také veřejně. Věříme, že se nám tímto krokem podaří ukázat činnost ČKFA mimo členskou základnu a pozveme tak ke členství další z našich kolegyní a kolegů!

ČKFA Výroční zpráva 2021

Česká komora farmaceutických asistentů zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2021.

Jsme budoucností lékárny

Pod záštitou České komory farmaceutických asistentů (ČKFA) si v České republice opět připomínáme Mezinárodní den farmaceutických asistentů, který letos připadá na 19. října. Farmaceutická komunita si v tento den na celém světě připomene, jak důležitá pro společnost, pro pacienty a v neposlední řadě i pro samotný chod lékárny tato profese je.

ČKFA Výroční zpráva 2020

Česká komora farmaceutických asistentů zveřejňuje Výroční zprávu za rok 2020.

Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Pod záštitou České komory farmaceutických asistentů (ČKFA) si v České republice letos poprvé připomínáme 20. říjen jako Mezinárodní den farmaceutických asistentů. Je to den, který upozorňuje na důležitost profese farmaceutických asistentů a jejich specifické společenské poslání.

Stanovisko zástupců nelékařských profesí ke snahám prezidia ČAS o vznik České komory nelékařských pracovníků

Dne 8. září 2020 proběhlo setkání představitelů profesních organizací nelékařských oborů, na kterém jednotně projevili nespokojenost s aktivitou prezidia České asociace sester z.s. zařadit do návrhu zákona o České komoře všeobecných a dětských sester další obory zdravotnických nelékařských povolání. Zveřejnňujeme Stanovisko vzešlé z tohoto jednání.

Světový den zdraví

ČKFA u příležitosti Světového dne zdraví vydává text, kterým chce vyzdvihnout práci farmaceutických asistentů a poděkovat za činnost, kterou odvádějí nejen v souvislosti s infekcí COVID-19. Zároveň je text osvětou pro veřejnost o činnosti a práci farmaceutického asistenta.

Informace o poskytování osobních ochranných pomůcek během infekce COVID-19

ČKFA informuje farmaceutické asistenty o postupu získávání osobních ochranných pomůcek během infekce COVID-19.

Doporučení ČKFA pro veřejnost

ČKFA vydává doporučení pro veřejnost, jak se chovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, především pak v souvislosti s výskytem infekce COVID-19 v České republice.

Doporučení ČKFA pro farmaceutické asistenty

ČKFA vydává doporučení pro farmaceutické asistenty, jak se chovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, především pak v souvislosti s výskytem infekce COVID-19 v České republice.

Návrh na odměňování farmaceutických asistentů

Dne 10. ledna 2020 proběhla schůzka představitelů ČKFA s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem na téma narovnání rozdílů v odměňování farmaceutických asistentů. ČKFA navrhuje, aby také obor farmaceutický asistent byl odměňován ve stejném režimu, jaký v případě schválení bude u všech ostatních nelékařských profesí.

Tisková zpráva

Dne 11. listopadu 2019 v 11 hodin proběhla tisková konference nově vzniklé České komory farmaceutických asistentů.

Prezentace z tiskové konference

Hlavní partner

Partneři

Partner nových technologií 

Partner členství