ČLENSTVÍ

Členy komory jsou řádní absolventi studijních oborů Farmaceutický asistent, kteří vykonávají v tomto oboru své povolání.

Výhody členství

ČKFA Výhody členství

Zvýhodněná účast na vzdělávacích akcích pořádaných komorou

ČKFA Výhody členství

Právo volit a být volen do orgánů komory

ČKFA Výhody členství

Právní, odborné a poradenství dotýkající se výkonu povolání FA

ČKFA Výhody členství

Možnost iniciovat/zúčastnit se osvětových akcí komory

ČKFA Výhody členství

Získávání informací o aktuálním dění v oboru v ČR i Evropě

ČKFA Výhody členství

Zastupování a reprezentace profese v médiích/navenek

ČKFA Výhody členství

Odborné přednášky s odborníky

ČKFA Výhody členství

Odebírání odborného informačního newsletteru

ČKFA Výhody členství

Setkávání se na společných akcích komory

ČKFA Výhody členství

Volání v Klubu lékárníků

Roční členský příspěvek je 500,- Kč.

Přihlaste se do komory ještě dnes

Hlavní partner

Partneři