O NÁS

Komora farmaceutických asistentů je profesní organizací v České republice, sdružující farmaceutické asistenty. Hraje důležitou roli při plnění poslání profese farmaceutických asistentů, kteří jsou významnou součástí lékárenské péče. Komora dbá o růst odborné a etické úrovně svých členů, zároveň se podílí na řešení profesních, ekonomických a právních otázek v oblasti lékárenství. Reprezentuje profesi farmaceutický asistent.
Česká komora farmaceutických asistentů je členem evropské asociace sdružující národní asociace farmaceutických asistentů/techniků European Association of Pharmacy Technicians (EAPT).
Česká komora farmaceutických asistentů v roce 2022 navázala spolupráci s Českou a slovenskou asociací pro speciální potraviny (ČASP), jejíž se stala čestným členem. 

Předsednictvo komory

Předsednictvo České komory farmaceutických asistentů bylo zvoleno na ustavující schůzi 30. 9. 2019.

ČKFA Martina Šopíková

Martina Šopíková

místopředsedkyně

email


ČKFA Iva Lízalová

Iva Lízalová

členka předsednictva
Fundraising

email

ČKFA Kateřina Bauerová

Kateřina Bauerová

členka předsednictva
Vzdělávání

email

Thi Hien Trang Nguyenová

členka předsednictva
 

email

Cíle komory

ČKFA Cíle

Posilování odbornosti a kvality výkonu povolání farmaceutického asistenta.

ČKFA Cíle

Prosazování profesních zájmů a poskytování poradenských a informačních služeb.

ČKFA Cíle

Aktivní zapojení do připomínkových řízení v rámci legislativního proces.

ČKFA Cíle

Iniciace vlastních témat v oblastech vzdělávání a výkonu povolání FA.

ČKFA Cíle

Poskytování stanovisek k odborným otázkám.

ČKFA Cíle

Organizace odborných a vzdělávacích akcí pro členy, odbornou i laickou veřejnost.

ČKFA Cíle

Spolupráce a podpora odborných škol vzdělávajících v oboru farmaceutický asistent.

ČKFA Cíle

Podpora výzkumných a vědeckých aktivit, sběr dat a jejich prezentace veřejnosti.

ČKFA Cíle

Zastupování ve styku s orgány veřejné správy, médii a v zahraniční.

ČKFA Cíle

Zvyšování povědomí veřejnosti o povolání farmaceutického asistenta.

Ke stažení

Stanovy k nahlédnutí

stáhněte si stanovy ve formátu pdf

Etický kodex k nahlédnutí

stáhněte si etický kodex ve formátu pdf

GARANCE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Česká komora farmaceutických asistentů poskytuje vzdělávacím akcím partnerskou záštitu a je odborným garantem vzdělávání farmaceutických asistentů.

Žádost o partnerskou záštitu vzdělávacích akcí pro farmaceutické asistenty

 • Vyberte
 • Akce v rozsahu (1–2 hodin odborného programu)
 • Akce v rozsahu (2–4 hodiny odborného programu)
 • Akce v rozsahu (4-8 hodin odborného programu)
 • Vícedenní akce (8-12 hodin odborného programu)
 • Vícedenní akce (12 a více hodin odborného programu)
 • E-learning v délce alespoň 15 stran studijního materiálu
 • Webinář
 • Opakované prezentace (identická odborná náplň)
Datum, začátek a konec akce, uveďte pro každý den hodiny zvlášť
Soubor
Soubor

Pořadatel prohlašuje, že:

 1. Umožní kontrolní účast zástupci ČKFA na pořádané akci.
 2. Souhlasí se zaplacením správního poplatku za náhradu nákladů vzniklých při zpracování této žádosti.
 3. K žádosti je přiložen program akce, včetně místa konání, jmen přednášejících, časový rozvrh pořádané akce.

Po dodržení všech náležitostí vám bude do 30 dnů vystaveno rozhodnutí o výsledku vyřízení žádosti.

Seznam udělených souhlasných stanovisek

Zde najdete seznam vzdělávacích akcí akreditovaných Českou komorou farmaceutických asistentů.

Hlavní partner

Partneři

Partner nových technologií