O NÁS

Komora farmaceutických asistentů je profesní organizací v České republice, sdružující farmaceutické asistenty. Hraje důležitou roli při plnění poslání profese farmaceutických asistentů, kteří jsou významnou součástí lékárenské péče. Komora dbá o růst odborné a etické úrovně svých členů, zároveň se podílí na řešení profesních, ekonomických a právních otázek v oblasti lékárenství. Reprezentuje profesi farmaceutický asistent.

Předsednictvo komory

Předsednictvo České komory farmaceutických asistentů bylo zvoleno na ustavující schůzi 30. 9. 2019.

ČKFA Alena Šindelářová

Alena Šindelářová

předsedkyně

email

ČKFA Martina Šopíková

Martina Šopíková

místopředsedkyně

email


ČKFA Iva Lízalová

Iva Lízalová

členka předsednictva
PR, marketing a fundraising

email

ČKFA Petr Rössler

Petr Rössler

člen předsednictva
Legislativa

email

ČKFA Kateřina Bauerová

Kateřina Bauerová

členka předsednictva
Vzdělávání

email

Cíle komory

ČKFA Cíle

Posilování odbornosti a kvality výkonu povolání farmaceutického asistenta.

ČKFA Cíle

Prosazování profesních zájmů a poskytování poradenských a informačních služeb.

ČKFA Cíle

Aktivní zapojení do připomínkových řízení v rámci legislativního proces.

ČKFA Cíle

Iniciace vlastních témat v oblastech vzdělávání a výkonu povolání FA.

ČKFA Cíle

Poskytování stanovisek k odborným otázkám.

ČKFA Cíle

Organizace odborných a vzdělávacích akcí pro členy, odbornou i laickou veřejnost.

ČKFA Cíle

Spolupráce a podpora odborných škol vzdělávajících v oboru farmaceutický asistent.

ČKFA Cíle

Podpora výzkumných a vědeckých aktivit, sběr dat a jejich prezentace veřejnosti.

ČKFA Cíle

Zastupování ve styku s orgány veřejné správy, médii a v zahraniční.

ČKFA Cíle

Zvyšování povědomí veřejnosti o povolání farmaceutického asistenta.

Ke stažení

Stanovy k nahlédnutí

stáhněte si stanovy ve formátu pdf

Etický kodex k nahlédnutí

stáhněte si etický kodex ve formátu pdf

Hlavní partner

Partneři