Celostátní konference 2021

Celostátní konference České komory farmaceutických asistentů proběhla v sobotu 18. září 2021 v konferenčních prostorách IKEM.

Její účastníci mohli slyšet řadu zajímavých přednášek, ať už o placebo, jehož efekty představil energický MUDr. Radkin Honzák, nebo z oblasti IPLP. Dalším velkým tématem, které diváky oslovilo, byla přednáška Moniky Mikeškové o homeopatii v praxi FA. Zazněla řada sdělení od partnerů ČKFA, kteří v předsálí poskytovali odborné konzultace a prezentovali své produkty.

Velký úspěch sklidila přednáška zástupkyně projektu LOONO, která představila poslání a činnost organizace a na konferenci se věnovala konkrétně prevenci kardiovaskulárních chorob.

Během konference předsednictvo ČKFA předalo ocenění za přínos oboru. Toto historicky první ocenění z rukou MUDr. Radkina Honzáka převzala paní Bc. Hana Pavlasová, farmaceutická asistentka, zakládající členka České komory farmaceutických laborantů (která bohužel měla jen krátkou dobu existence), dlouholetá členka předsednictva Sekce farmaceutických asistentů ČAS a neúnavná propagátorka a podporovatelka oboru farmaceutický asistent. Její vzpomínky na tuto životní etapu přinese říjnový Zpravodaj ČKFA.

Předsednictvo ČKFA poděkovalo také paní Tamaře Juštové, která se spolu s paní Pavlasovou v minulosti na organizaci aktivit dnes již zaniklé ČKFL podílela, byla také dlouholetou členkou SFA ČAS a nyní je členkou ČKFA.

Konference končila Sněmem spolku, kde členky předsednictva ČKFA shrnuly dosavadní aktivity a hospodaření Komory.

Všem účastníkům děkujeme za účast a těšíme se v příštím roce na viděnou!

Předsednictvo ČKFA