Doporučení ČKFA pro farmaceutické asistenty

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ČKFA vydává doporučení pro farmaceutické asistenty, jak se chovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, především pak v souvislosti s výskytem infekce COVID-19 v České republice.

Chápejte, prosím, doporučení jako součást preventivních opatření, která mají vás a vaše kolegy ochránit před nákazou, jejím šíření a zajistit bezpečnost a fungování zdravotnických zařízení.

Zachovejme se profesionálně a odpovědně, uklidňujme zvláště starší pacienty, edukujme je o hygienických pravidlech a o příznacích nákazy, popřípadě místech na která se mají obrátit v případě podezření.

I nadále postupujte podle pokynů vašeho zaměstnavatele, vedoucího lékárníka a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.

Předsednictvo ČKFA

Verzi pro tisk najdete ZDE: Doporučení pro FA