Dotazník pro farmaceutické asistenty

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám dotazník, který si klade za cíl zmapovat aktuální situaci na vašem pracovišti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 v České republice. Dotaznik najdete zde: https://forms.gle/y965ogrh7wzCruuVA

Výstupy z dotazníkového šetření budou podkladem pro další jednání se státními úřady a pro případné zajištění bezpečnosti farmaceutických asistentů na jejich pracovišti.

Dotazník je určen k vyplnění všem farmaceutickým asistentům v ČR a členům ČKFA.

Prosíme o vyplnění do 23. března 2020. Výsledky z šetření poskytneme i vám v dalším vydání Zpravodaje a na Facebooku.

Děkujeme vám za spolupráci a váš čas.