Dotazník pro farmaceutické asistenty II.

Milé kolegyně, milí kolegové,

budeme rádi, když si v této nelehké situaci najdete čas a vyplníte na níže uvedeném odkazu náš druhý dotazník, který mapuje aktuální situaci na vašem pracovišti v souvislosti s infekcí COVID-19 v České republice. Hlavním cílem průzkumu je výsledky obou dotazníků porovnat a zjistit tak rozdíly v čase.

Dotazník naleznete na: https://forms.gle/kUSLMTj7T8Sh17Ws5

Výstupy a porovnání z dotazníkových šetření budou podkladem pro další jednání se státními úřady a pro případné další zajištění bezpečnosti farmaceutických asistentů na jejich pracovišti.

Dotazník je určen všem farmaceutickým asistentům! Budeme rádi za jeho sdílení.

Prosíme o vyplnění do 17. 5. 2020. Výsledky z šetření poskytneme v dalším vydání zpravodaje ČKFA.

Děkujeme za Vaši spolupráci.