Informace o poskytování osobních ochranných pomůcek během infekce COVID-19

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak nás informovali členové představenstva České lékárnické komory, která je legislativně určeným orgánem, Ministerstvo zdravotnictví ČR nakoupilo respirátory filtrační třídy FFP2 a jejich část vyčlenilo pro personál lékáren v České republice.

Aktuálně dochází k přerozdělování respirátorů koordinátory z OSL (Okresní sdružení lékárníků) do všech lékáren v České republice, na základě komunikace s členy ČLnK, resp. vedoucími lékárníky a jejich požadavků. Podle našich informací budou tyto ochranné prostředky předány do všech lékáren, bez ohledu na zřizovatele, a přepočtem by měli být saturováni také farmaceutičtí asistenti na výdeji bez receptu.

Vzhledem k aktuální situaci ve všech segmentech zdravotnictví a v dalších složkách státního sektoru se může stát, že těchto pomůcek stále nebude dostatek nebo přidělené množství vystačí pouze na několik dní.

Vývoj dalších dodávek nelze odhadnout a nelze se ani spoléhat na další státní dodávky (především v zařízeních, která jsou soukromá, ne státem řízená), proto apelujeme, abyste podle situace ve Vaší lékárně individuálně vyhodnotili, zda prostředky bude užívat celý personál lékárny najednou, nebo vždy jen expedient, který přichází do přímého kontaktu s potenciálně rizikovými pacienty.

Řada lékáren nyní přešla na režim výdeje a prodeje přes okénko, nebo zavedla pravidlo, že v lékárně je vždy obsluhován pouze jeden zákazník aj. Tyto způsoby mohou ochranné pomůcky významně uspořit a umožní Vám zachovat službu co nejdéle dostupnou a zároveň bezpečnou pro Vás, Vaše kolegy i pacienty.

Stále ovšem platí, že veškeré ochranné pomůcky můžete nárokovat u svého zaměstnavatele, resp. vedoucího lékárníka. Vaše profesní organizace ČKFA v tuto chvíli nemá ze zákona možnost jakýmkoli způsobem ochranné pomůcky pro terén s ministerstvem vyjednat. Komunikujeme s ČLnK, připomínáme roli a pozici farmaceutických asistentů, pokoušíme se získat ochranné pomůcky dalšími cestami.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků najdete ZDE: Doporučení MZ ČR

S úctou a přáním pevného zdraví,

Alena Šindelářová                                                             
předsedkyně ČKFA