Jsme budoucností lékárny

Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Praha, 19. října 2021 – Pod záštitou České komory farmaceutických asistentů (ČKFA) si v České republice opět připomínáme Mezinárodní den farmaceutických asistentů, který letos připadá na 19. října. Farmaceutická komunita si v tento den na celém světě připomene, jak důležitá pro společnost, pro pacienty a v neposlední řadě i pro samotný chod lékárny tato profese je. Je to také den, kdy toto povolání může být propagováno mezi laickou veřejností a zaujmout tak potenciální uchazeče o studium oboru farmaceutický asistent na vyšších odborných školách. Letos se ČKFA k mezinárodnímu dni připojuje s vlastním mottem: Jsme budoucností lékárny!

Tímto heslem reflektuje ČKFA farmaceutického asistenta posledních měsíců, který jako součást lékárenského týmu i skupiny nelékařských profesí ukázal svou důležitou roli nejen v boji proti onemocnění Covid-19, ale i v jeho prevenci. Farmaceutický asistent v budoucnosti znamená mj. plynulý chod lékárny, odbornou péči o pacienta, znalosti výlučné pro tuto profesi ve všech oblastech zdraví.

„Profese farmaceutický asistent se bude v budoucnu dále vyvíjet a specializovat. Už nyní vidíme v některých evropských státech, že lékárny přebírají řadu kompetencí, které jsme donedávna mohli vidět jen v ordinacích lékařů. Jednou z těchto činností je například očkování, ať už proti chřipce, cestovní očkování nebo dnes již tolik diskutované očkování proti onemocnění COVID-19,“ řekla Alena Šindelářová, předsedkyně ČKFA. „Možnosti očkování farmaceutickými asistenty v lékárnách řešíme například v rámci pracovní skupiny pod Evropskou asociací farmaceutických asistentů, která mapuje možnosti evropských lékáren.“ dodala Šindelářová.

Že profese farmaceutický asistent je skutečně zaměstnání budoucnosti vidí Alena Šindelářová také v prakticky nulové nezaměstnanosti. Každoroční poptávka po farmaceutických asistentech je dlouhodobě větší, než jaký je počet absolventů vycházejících ze škol.

Každý absolvent oboru farmaceutický asistent může ihned po ukončení studia najít zaměstnání odpovídající kvalifikaci, a to buď v soukromém nebo státním sektoru, což je velice pozitivní zpráva. Ale farmaceutický asistent se nemusí svým působením omezovat pouze na nemocniční či veřejné lékárny, uplatnění najde i v laboratořích, jako specialista ve farmaceutických společnostech nebo ve školství, v oblasti léčebné kosmetiky a poradenství zdravého životního stylu. Velkým a velmi specifickým polem působnosti pro farmaceutického asistenta jsou také prodejny a výdejny zdravotnických prostředků, kterým se v poslední době věnuje velká pozornosti i ze strany Evropské unie,“ zmiňuje Šindelářová.   

Kampaň Jsme budoucností lékárny, má zároveň motivovat mladé lidi ke studiu 3letého studijního oboru a představit jim obor jako jistotu povolání se zajímavým finančním ohodnocením, ale také možnostmi spojení volného času a rodinného života se svým zaměstnáním.

„Farmaceutické asistenty vnímám jako odborníky, kteří ve své každodenní činnosti jedinečným způsobem propojují tradiční znalosti a dovednosti, péči o pacienty, ,řemeslo magistraliter přípravy‘ s moderními poznatky současné vědy. Představují tak pro nás všechny do budoucna zcela nepostradatelný prvek českého zdravotnictví, jehož úloha bude, vzhledem ke stále větším požadavkům na individualizovanou zdravotní péči, neustále posilovat. Přála bych proto v tento den všem farmaceutickým asistentům hodně sil v jejich náročné práci, mnoho spokojených pacientů a aby byla jejich práce nadále inspirací pro další generace,“ popřála PharmDr. Markéta Gazdová, Ph.D., lékárnice a manažerka komunikace, ze společnosti Fagron.

Ke dni farmaceutických asistentů se připojují i zástupci provozovatelů lékárenských sítí.

„Farmaceutičtí asistenti jsou pro každodenní chod lékáren nepostradatelní. Popularizace tohoto oboru je tedy velký úkol, který před českou farmacií stojí. Stoprocentní zaměstnanost samozřejmě může motivovat, ale stejně důležité je i to, aby se jim po škole dostalo i formálně adekvátního uznání za úsilí, které do studia musí vkládat. Aktuálně se diskutuje budoucí podoba lékáren a služeb, které se budou v lékárnách poskytovat. Pevně věříme, že farmaceutičtí asistenti budou jako zdravotničtí profesionálové do nového konceptu zařazeni a že jejich případné nové specializace budou přínosem jak pro jejich zaměstnavatele, tak pro pacienty,“ řekl Daniel Horák, předseda Asociace provozovatelů lékárenských sítí a pogratuloval farmaceutickým asistentům k jejich svátku.