Kooptace členky předsednictva

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výběrovým řízením a následnou kooptací podle platných Stanov ČKFA byla na uvolněné místo v předsednictvo přijata farmaceutická asistentka Thi Hien Trang Nguyenová.

Věříme, že tímto doplněním týmu se nám podaří zvládat dlouhodobě složitou situaci, kdy se stále zvyšují pracovní i osobní nároky na každého z nás a času – zdá se - je stále méně, a dostát včas všem projektům ČKFA, které jsme si dali za cíl.

Děkujeme Vám za podporu naší profesní organizace!

Předsednictvo ČKFA