#MedSafetyWeek 2019

Česká komora farmaceutických asistentů se zapojila do celosvětové kampaně #MedSafetyWeek, která má za cíl zvýšit povědomí o nežádoucích (vedlejších) účincích léků. Kampaň probíhá v týdnu 25. - 29. listopadu a svým tématem se zaměřuje na polypragmazii a s ní bezpečné užívání léčiv.

Zapojit se do kampaně můžou opravdu všichni: nežádoucí účinky mohou hlásit zdravotničtí pracovníci i pacienti na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Více informací o kampani se můžete dozvědět na: https://www.who-umc.org/medsafetyweek/