Mezinárodní den farmaceutických asistentů 2023

Každoročně třetí týden v říjnu oslavujeme mezinárodní den farmaceutických asistentů. Letos je to poprvé, co Česká komora farmaceutických asistentů (ČKFA) tento svátek slaví výlučně mezinárodním tématem, a to spolu s dalšími kolegy z Evropy pod záštitou European Association of Pharmacy Technicians (EAPT), jejímž je ČKFA členem. Jako každý rok je tento den komunitou farmaceutických asistentů a techniků chápán jako příležitost k propagaci oboru a jeho zviditelnění. V letošním roce si heslem „Letos slavíme globálně!“ připomínáme, že v evropských lékárnách pracuje více než 400 tisíc farmaceutických asistentů a techniků, kteří každý den významně přispívají k prevenci a zlepšení zdravotního stavu evropské populace.

Grafiky vytvořené k tomuto dni pro rok 2023 připomínají, že v evropských lékárnách od nemocnic po komunitní lékárny (lékárny pro veřejnost) vytvářejí svou každodenní prací farmaceutičtí technici a asistenti most mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty.

„Jsme velice potěšeni, že v letošním roce došlo k naplnění naší snahy o společnou přípravu tohoto mezinárodního dne v rámci spolupráce s Evropskou asociací farmaceutických techniků. Společně, kromě pořádání mezinárodního dne, pracujeme na dalších projektech. Jedním z nich je prezentace profese farmaceutický technik a pro ČR farmaceutický asistent. V rámci komunikace s národními politiky a zainteresovanými osobami propagujeme prostřednictvím ČKFA a EAPT obor tak, aby došlo k pozitivním změnám ve zdravotnických systémech v Evropě,“ představuje kampaň k mezinárodnímu dni a spolupráci s evropskou asociací farmaceutických techniků Alena Šindelářová, předsedkyně ČKFA.  

Kampaň zároveň rozvíjí loňský mezinárodní den, který nesl titul: „…v lékárně má každá otázka svůj smysl.“ a laické veřejnosti představil 4 základní otázky, které farmaceutický asistent pokládá při komunikaci s pacientem u prodeje doplňků stravy nebo léčiv, tak aby mohl vybrat vhodné kombinace, případně doporučil alternativy vedoucí k očekávanému efektu.

„To, že farmaceutičtí asistenti jsou zkušení a kvalifikovaní odborníci, ukazujeme nejen při běžném styku s pacientem v lékárně nebo např. v multidisciplinárním zdravotnickém týmu, ale představíme toto povolání i v oficiální koncepci oboru, na které právě pracujeme a díky které bude mít farmaceutický asistent stabilní místo mezi nelékařskými zdravotnickými profesemi,“ říká Šindelářová.

Ačkoliv v celé Evropě je více než 400 tisíc farmaceutických asistentů a techniků, počet těchto odborníků je stále neuspokojivý a absolventů je stále méně.

„Jako v praxi aktivně působící farmaceutické asistentky jsou si členky předsednictva ČKFA vědomy naléhavosti zvýšení počtu absolventů tohoto náročného a důležitého zdravotnického povolání a v letošním roce proto podpořily rozšíření možnosti studia oboru Diplomovaný farmaceutický asistent na další VOŠ severomoravského regionu. Věříme, že budoucnost přinese radikální pozitivní změnu křivek na grafu počtu absolventů směřujících do lékárenské praxe,“ doplnila Šindelářová.