MZ: průzkum spokojenosti pro nelékaře

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI PRO NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti, který zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a kterým chtějí zmapovat situaci i v našem oboru, a to i v návaznosti na pandemii onemocnění covid-19. Ministerstvo zdravotnictví výsledky využije jako podklad pro práci na zlepšování pracovních podmínek farmaceutických asistentů. Vaše zpětná vazba je proto nesmírně důležitá a poskytne informaci o skutečné situaci, kterou by „od stolu“ nikdy nezjistili. Děkujeme!

https://www.mzcr.cz/pruzkum-nlp-2021/