NCO NZO: Specifické lékárenské činnosti a Zdravotnické prostředky

Vážení kolegové/kolegyně,

NCO NZO je od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2022 nositelem projektu “Vzdělávání pro praxi“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163,  který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

V rámci tohoto projektu probíhají i programy specializačního vzdělávání farmaceutických asistentů Specifické lékárenské činnosti a Zdravotnické prostředky, bližší informace o těchto programech najdete na https://www.mzcr.cz/vzdelavaci-programy-specializacniho-vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-pracovniky/.

Účastníkům projektu je poskytována:

Úhrada vzdělávání v teoretické části studia

Příspěvek (přímá podpora) na úhradu ubytování při účasti na teoretické části vzdělávacího programu formou poukázek v hodnotě 400, - Kč/noc

Příspěvek (přímá podpora) na úhradu praktické části vzdělávacího programu realizované v akreditovaném zařízení.

Cestovní náhrady (jízdné, stravné a ubytování v rámci praktické části na akreditovaném zařízení) z projektu hrazeny nejsou.

Možnost zařazení do studia a získání specializované způsobilosti zdarma končí k 15. 12. 2020.

Bližší informace o přihlašování najdete na https://www.nconzo.cz/cs/informace-o-specializacnim-vzdelavani

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, PhD.

Katedra vzdělávání lékařů a jiných zdravotnických pracovníků

NCO NZO, Vinařská 6

603 00  Brno