Osvětová kampaň ke Světovému dni bezpečí pacientů

Cílem kampaně Bezpečné léky bez rizika, připravené ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví ČR se Státním zdravotním ústavem (SZÚ), Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), Českou lékárnickou komorou (ČLnK) a Českou komorou farmaceutických asistentů, je upozornit na riziko nesprávného užívání a nadužívání některých léků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis. Kampaň startuje dnes a vyvrcholí 17. září na Světový den bezpečí pacientů. Byl pro ni vytvořen i speciální web v rámci Národního zdravotního informačního portálu (NZIP): https://www.nzip.cz/bezpecipacientu.

Osvětová kampaň se zaměřuje na 6 skupin léčiv, a to konkrétně léků s léčivými látkami paracetamol, ibuprofen a diklofenak, nosních kapek a sprejů, léků na žaludek, laxativ a nouzové antikoncepce. Kampaň je realizována ve spolupráci nejen s předními odborníky v této oblasti, ale i s lidmi, kteří mají s nadužíváním osobní zkušenost.

Zásadními spolutvůrci kampaně jsou Česká lékárnická komora a Česká komora farmaceutických asistentů. Jsou to právě jejich členové, kteří jsou v kontaktu s lidmi, kteří přijdou do lékárny s potížemi, které chtějí řešit samoléčbou. Jejich role je tak při informování občanů zcela zásadní.

„Lékárníci jsou pro velmi mnoho pacientů prvními zdravotníky, s nimiž řeší své akutní i chronické zdravotní obtíže. V lékárně jim můžeme doporučit vhodná režimová opatření i přípravky s vysvětlením správného postupu při samoléčbě. Pokud jsou však potíže závažnějšího charakteru nebo se opakují, snažíme se pacienty motivovat k návštěvě lékaře, protože dlouhodobá samoléčba může mít i závažné negativní důsledky vyplývající z nesprávného užívání léků nebo neřešení skutečné příčiny zdravotních obtíží,“ shrnuje praktické zkušenosti lékárníků Aleš Krebs, prezident ČLnK.

„Farmaceutičtí asistenti, kteří jsou pro klienty lékáren připraveni s odbornou radou na výdeji bez receptu nebo-li volném prodeji, jsou si vědomi rizik spojených s neuváženým či dokonce chybným užíváním volně dostupných léčiv. Možnosti vedoucí ke zvýšení bezpečnosti samoléčby vidíme zejména v důsledné edukaci a individuální komunikaci nad zdravotními problémy, se kterými klienti do lékáren přicházejí,“ doplnila Alena Šindelářová, předsedkyně České komory farmaceutických asistentů.

Celou tiskovou zprávu ke Světovému dni bezpečí pacientů najdete ZDE