PF 2021

Přejeme všem farmaceutickým asistentům i všem jejich blízkým pevné zdraví!

Ať každý najde v Adventu chvilku na svou radost a Vánoce jsou i letos časem splněných přání! Ať alespoň ve sváteční čas můžeme zapomenout na těžkosti dnů roku 2020 a neztratíme naději a víru ve šťastný nový rok 2021!

Předsednictvo ČKFA