PF 2022

 Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

není snadné najít ta správná slova před Vánocemi, které jsou už jako druhé poznamenané pandemií covid19. Ale jiní je už vyslovili a mohou být pro nás inspirací:

Mnoho může síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska! Alfons Mucha

Člověk se musí naučit zachytit a následovat paprsek světla, který se rozzáří v jeho nitru. Ralph Waldo Emerson

Ať tedy vánoční svátky přinesou naději i lásku, které nám pomohou překonat těžkosti života! Ať máme vždy v srdci světlo, které nám ukáže správnou cestu a osvítí všechny chmurné kouty duše!

Klidné Vánoce a do roku 2022 pevné zdraví Vám přeje

Předsednictvo ČKFA