Stanovisko zástupců nelékařských profesí ke snahám prezidia ČAS o vznik České komory nelékařských pracovníků

Vážení kolegové,

v červnu t.r. byl Poslaneckou sněmovnou ve Sněmovním tisku 891/0 uveřejněn návrh na Českou komoru všeobecných a dětských sester.  Po zveřejnění tohoto návrhu zákona se náhle vynořila informace, že do jeho obsahu, který je minimálně diskutabilní, budou zařazeny některé další nebo všechny obory nelékařských profesí a to návrhem České asociace sester. Viz vyjádření ČAS dostupné na webu cnna.cz. Ovšem v momentu legislativního procesu, kdy již nebude reálné tento možný návrh veřejně připomínkovat, pouze měnit prostřednictvím pozměňovacích návrhů.

Tato změna ani sám návrh nebyl s žádným z profesních odborných spolků a sdružení předem projednán a ČKFA tedy o tomto kroku ČAS informovala vedení těchto spolků. Současně iniciovala jednání, které by vedlo ke společnému prohlášení oznamujícím nesouhlas s takovým postupem.

Komunikace i samotná organizace setkání zástupců NLZP bylo v prázdninových měsících velmi náročné, ale podařilo se nám sejít se nebo získat prohlášení 15 spolků, tj. všech oslovených. Naše iniciativa se setkala s velmi kladným přijetím a došli jsme ke společnému stanovisku k této věci, u kterého předpokládáme, že bude mít váhu větší, než obesílání protestu jednotlivými spolky.

Jednotné stanovisko 15 odborností jím vyjádří navenek mj. schopnost najít koncensus napříč profesemi s rozdílnými potřebami a sílu jednoty názoru.  Stejně tak byla oceněna organizace celé akce.

Jsme rádi, že právě ČKFA byla po dlouhé době první, kdo se pokusil a s úspěchem také zhostil úkolu vyvolat společné jednání o tématu komory nelékařských profesí a možná tak položila základy nové platformy setkávání a vzájemné komunikace spolků nelékařských oborů. V této době je Stanovisko odesláno poslancům a senátorům a subjektům činným ve věci výše zmíněného návrhu Zákona a očekáváme jejich reakci.

Úplné znění Stanoviska si můžete přečíst ZDE: https://www.ckfa.cz/files/stanovisko-spolku-nlzp.pdf

Předsednictvo ČKFA