Výroční zasedání Evropské asociace farmaceutických techniků/asistentů 2023 v Záhřebu

Dne 12. května 2023 se uskutečnilo setkání všech členů Evropské asociace farmaceutických techniků/asistentů (European Association of Pharmacy Technicians) v Evropě. Jednání se po dlouhé době konalo fyzicky, v chorvatském Záhřebu a Českou republiku na setkání reprezentovala předsedkyně ČKFA Alena Šindelářová, místopředsedkyně Martina Šopíková a tajemnice Veronika Luňáková. 

Celodenní program jednání zahájila zdravicí a krátkým shrnutím chorvatské situace ve zdravotnictví Marija Pederin, ředitelka pro administrativní postupy v nemocničním zdravotnictví a veřejné zdravotní péči Chorvatského ministerstva zdravotnictví.

Dále jednání pokračovalo běžnou agendou Asociace, která je přílohou tohoto dokumentu. Zejména byly shrnuty aktivity EAPT za uplynulé tři roky, kdy vlivem pandemie covid19 bylo možné se sejít pouze na online úrovni, projednávala se nová strategie prací EAPT pro rok 2023 – 2026 a změna stanov Asociace tak, aby mohli do Asociace vstoupit i další právní nebo soukromé entity.

Velká diskuze se vedla k mezinárodnímu dni farmaceutických asistentů/techniků. Česká republika se jako jediná z přítomných zemí mohla pochlubit širokou podporou v propagaci mezinárodního dne – ať už ze strany veřejných lékáren, nemocničních lékáren, zaměstnavatelů, ale také institucí a regulátora, jakými jsou Ministerstvo ČR a SÚKL. Všichni přítomní byli seznámeni s předběžně plánovaným tématem mezinárodního dne 2023 v České republice, přičemž zvolené téma u všech vzbudilo velký zájem zapojit se. Stejně tak velký zájem u přítomných vzbudila školní kola pořádané soutěže pro farmaceutické asistenty v přípravě IPLP – projekt ČKFA a VOŠ DFA v ČR. Informovali jsme, že celostátní finále se bude konat na podzim.

Cristiano Matos, vice-prezident EAPT a prezident portugalské národní asociace, představil svou působnost v International Pharmaceutical Federation (FIP), celosvětové organizaci reprezentující farmacii a lékárenské vědy. Informoval, že v rámci FIP vznikla pracovní skupina, která se zabývá pouze farmaceutickými asistenty, jejich vzděláváním a kompetencemi v rámci celého světa. Cristiano Matos vyzval přítomné k účasti v pracovní skupině, protože státy Evropy jsou ve FIP zastoupeny ve velmi malém počtu.

Dále se agenda soustředila na finanční zprávu EAPT.

Před polední přestávkou byly představeny jednotlivé pracovní skupiny, jejichž zástupci přítomné seznámily s výsledky své práce. Diskutovala se zpráva Hospital working group – Hospital Scope of Practice and Technology surveys, která zpřehlednila vzdělávání farmaceutických asistentů pracujících v nemocnicích, shrnuje informace o činnosti nemocničních farmaceutických asistentů a porovnává také platové podmínky a kariérní rozvoj FA pracujících v lékárnách. Cílem dotazníku bylo také získat více informací o rozsahu praxe farmaceutických asistentů v Evropě.

Česká komora farmaceutických asistentů, jako zástupce oboru FA z České republiky, se podílela na zpracování evropského průzkumu týkajícího se očkování. Podklady byly rozeslány, aktuálně se čeká na odpovědi jednotlivých národních asociací.

Do obědové přestávce, ve které se uskutečnila krátká návštěva jedné z nejstarších lékáren v Evropě, proběhla volba členů představenstva EAPT pro rok 2023 – 2026. Česká republika podala nominaci na pozici člen představenstva. Nominována byla Veronika Luňáková. Nominace byla schválena, ČR se stala oficiálním členem předsednictva.

Byl stanoven termín výročního setkání v roce 2024: 13. – 14. května, místo: Oslo. Dále bylo odhlasováno, že hostitelskou zemí výročního setkání EAPT pro rok 2025 bude Česká republika. 

Během setkání bylo také hovořeno o rozdílech v jednotlivých členských zemí EAPT – pracovní podmínky, kompetence apod.

Úplnou zprávu obdrží členové ČKFA do svých mailů.