Zpravodaj 1/2020

Všem členům ČKFA jsme rozeslali další číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media.
V tomto čísle se dozvíte, čeho se týkalo naše lednové setkání s ministrem zdravotnictví nebo jaké projekty připravujeme s našimi partnery.
V článku "Hrdinové v první linii, posilujte imunitu!" vám odborníci poradí, jak si posílit imunitní systém pomocí vitamínů nebo třeba homeopatie. Dále se dočtete, jaká opatření musela v souvislosti s COVID-19 přijmout Ústavní lékárna Masarykova onkologického ústavu.
Pevně věříme, že v této hektické době si najdete chvilku na přečtení Zpravodaje a jeho text vám bude příjemným odpočinkem.