Zpravodaj 1/2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám první Zpravodaj ČKFA roku 2022! Připravili jsme ho pro Vás s nadějí, že i v této době, která nám stále předkládá spíš ty smutnější stránky světa, si najdete čas na jeho přečtení.

Především Vás za celé předsednictvo ČKFA ve svém úvodníku pozve na 2. konferenci Iva Lízalová! Dozvíte se v něm mj. také, jaké to je pracovat pod tlakem nebo v přípravě radiofarmak, připomeneme si české jedovaté rostliny.