Zpravodaj 2/2020

Všem členům ČKFA jsme rozeslali další číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media.


V tomto čísle se jsme informovali o tom, že jsme odbrželi darem ochranné štíty od firmy PRUSA RESEARCH, které jsme všem členům, kteří o ně projevili zájem, rozeslali. V rozhovoru s Janem Mikoškou jste se mohli dozvědět, jakou roli hrají farmaceutičtí asistenti při poskytování odborných konzultacích v lékárnách. Dále jsme pro vás připravili soutěž o pět balíčků plných vitamínů, telových krémů a termálních vod a nakonec vás seznámili s aktuálně připravovanou legislativou z oblasti zdravotnictví a zaměstnávání.

Čtenáře jsme také seznámili s výsleky dotazníkového šetření, které mapovalo situaci na pracovištích farmaceutických asistentů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v České republice.