Zpravodaj 2/2021

Všem členům ČKFA jsme rozeslali prázdninové číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media.

V tomto čísle najdete pozvánku na celostátní konferenci, která se bude konat 18. září 2021. Dále si můžete přečíst o naší spolupráci s Vyššími odbornými školami, středními školami a s Evropskou asociací farmaceutických techniků.

Dále přinášíme zajímavý článek naší kolegyně o terapii lymfedému, legislativní monitoring a zavádíme novou rubriku: Lístek z herbáře. V neposlední řadě upozorňujeme na zajímavý příspěvek o opalovacích přípravcích.

Přejeme Vám hezké čtení!