Zpravodaj 3/2020

Všem členům ČKFA jsme rozeslali další číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media.

V tomto čísle jsme informovali o vítězích soutěže, kterou jsme v minulém čísle vyhlásili. Předsedkyně ČKFA odpovídala na dotazy členům Komory ohledně vzdělávání farmaceutických asistentů a pravidel zaměstnávání kolegů ze Slovenska. Dále si můžete přečíst odborný článek na téma zařazování alternativních metod do podpůrné léčby u onkologicky nemocných. Stejně tak si můžete přečíst Stanovisko 15 zástupců nelékařských profesí ke snahám prezidia ČAS o vznik České komory nelékařských pracovníků.

Pevně věříme, že vám bude Zpravodaj příjemným odpočinkem.