Zpravodaj 4/2021

Všem členům jsme rozeslali poslední Zpravodaj ČKFA roku 2021. Co je v něm čeká?

Například, jak dopadla podzimní soutěž – kdo je jejím výhercem a pod stromeček od ČKFA dostane zajímavou knihu! Dlouho připravované a dotazované téma je zavedení používání e-Poukazu; přinášíme proto informace přímo ze SÚKL! Prostřednictvím kolegyň farmaceutických asistentek nahlédneme do oblasti podologie nebo léčby mykóz. Dalším nyní více než aktuálním tématem je prevence infekčních onemocnění – v tomto čísle Zpravodaje se bude týkat onkologicky nemocných. Představili jsme, jak vznikala Cena ČKFA za přínos oboru FA, která byla předána na první konferenci ČKFA v září. V neposlední řadě má prosincový Zpravodaj informace od našich partnerů.

Přejeme Vám klidné dny Adventu, ať přes všechen stres a starosti má každý Váš den svou radost!