Iva Lízalová

členka předsednictva
PR, marketing a fundraising

Absolvovala obor Sociální pedagogika na IMS Brno při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Do praxe nastoupila v roce 2000. Od roku 2005 pracovala v síti lékáren BENU na pozici farmaceutického asistenta a od roku 2009 na pozici interního lektora komunikačních a prodejních dovedností. V současné době pracuje v síti lékáren BENU na pozici Training and Development Manager, vede odd. Vzdělávání a rozvoje a má na starosti vzdělávání a rozvoj cca 1400 zaměstnanců.

V BENU odstartovala zcela nový systém vzdělávání včetně Adaptačního programu pro nové zaměstnance a vlastního e-learningového portálu. Ročně realizuje až 200 školení, workshopů, e-learningových kurzů pro zaměstnance BENU a od roku 2019 také akreditované e-learningové kurzy pro odbornou veřejnost. Vede tým interních lektorů, kteří mají na starosti vzdělávání zaměstnanců jak v komunikačních, tak v odborných a procesních znalostech a dovednostech.

Od roku 2019 je lektorem a garantem projektu Farmaceut s přidanou hodnotou na Farmaceutické fakultě VFU v Brně.

Kontakt: lizalova@ckfa.cz