Kateřina Bauerová

členka předsednictva
Vzdělávání

Vystudovala Střední zdravotnickou školu Lipová v Brně, obor farmaceutický laborant. Po maturitě nastoupila do ústavní lékárny Masarykova onkologického ústavu (MOÚ), kde pracuje do dnešního dne.

Od roku 2008 je na pozici představitele vedení pro kvalitu pro ISO 9001 v ústavní lékárně a od roku 2013 začala vykonávat funkci vedoucího farmaceutického asistenta ústavní lékárny.

V roce 2004 úspěšně vykonala závěrečnou atestační zkoušku pomaturitního specializačního vzdělávání v oboru práce Lékárenství. Od roku 2017 má ukončenou i atestaci v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví. Byla členkou týmu grantového projektu Výzkum a vývoj komplexního systému služeb elektronické preskripce léčiv a zdravotnických prostředků. V současné době je součástí týmu pro výzkumný projekt Monitoring expozice cytotoxickým léčivům u pracovníků ve zdravotnictví a rodinných příslušníků onkologických pacientů, analýza rizik, zpracování doporučených postupů. Jako pracovník ústavní lékárny se věnuje i publikační činnosti.

Vyšlo jí několik odborných článků a pravidelně pořádá v rámci MOÚ interní semináře a přednáší pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Kontakt: bauerova@ckfa.cz