Martina Šopíková

místopředsedkyně

Vystudovala  Střední a Vyšší zdravotnickou školu, obor farmaceutický laborant a později Univerzitu J. A. Komenského obor Vzdělávání dospělých, Andragogika. V roce 2004 dokončila specializaci v oboru lékárenství a v roce 2019 v oboru zdravotnické prostředky v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických profesí.

Od maturity pracovala jak v lékárnách na poliklinice, tak i v malých veřejných lékárnách. Aktuálně pracuje v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici v Praze jako vedoucí oddělení farmakologistiky.

Publikuje své články v odborných časopisech pro farmaceutické asistenty a vede přednáškovou činnost na celorepublikových konferencích pro nelékařské zdravotnické profese. Koordinuje oblast celoživotního vzdělávání zdravotnických nelékařských profesí a pracuje na tvorbě e-learningových kurzů. Byla místopředsedkyní Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester.

Kontakt: sopikova@ckfa.cz