Budoucí farmaceutičtí asistenti soutěží v přípravě léčiv napříč školami v ČR

Dne 24. dubna 2023 se konalo školní kolo celorepublikové soutěže v INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ pro studenty oboru farmaceutický asistent na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické E. PÖTTINGA v Olomouci.

Studentky a studenti 2. ročníku oboru diplomovaný farmaceutický asistent se mezi sebou utkali v přípravě konkrétního léčivého přípravku. Zadání teoretického úkolu i receptura praktické přípravy bylo shodné ve všech zúčastněných školách. Hodnoceno bylo tedy nejen pochopení zadaného receptu a jeho správná příprava, ale také kvalita výsledného léčivého přípravku.  Součástí bodování byl také test, kterým studenti museli prokázat dosavadní teoretické znalosti.

Školní kola se budou konat v průběhu měsíce dubna a května i na dalších vyšších odborných školách, na kterých studují budoucí farmaceutičtí asistenti. Do finále, které se bude konat na podzim tohoto roku opět v Olomouci, postoupí z každé školy jeden student.

Školní kolo se konalo v dubnu také na FARMEKO - VOŠZ a SOŠ, s.r.o, Jihlava, kde vítěz školního kola je již znám. 

Školního kola v Olomouci se účastnila Bc. Alena Šindelářová, předsedkyně České komory farmaceutických asistentů, která jako zástupce profesní organizace projekt soutěže studentů oboru DFA iniciovala. Všechny účastníky na závěr dne odměnila drobnými dárky.

„Mistrovství v IPLP považujeme za jednu z hlavních příležitostí, ve které můžeme zatraktivnit výuku pro stávající studenty oboru farmaceutický asistent, ale kterou obor více představíme laické veřejnosti a oslovíme tak nové uchazeče o obor. Povolání farmaceutický asistent je velice perspektivní, s téměř nulovou nezaměstnaností a stále se rozšiřujícími možnostmi působení. To znamená, že do budoucna se bude po absolventech oboru poptávka nadále zvyšovat. Vážíme si osobní aktivity vyučujících a statečnosti studentů, kteří v tomto prvním ročníku soutěže nesou břímě průkopníků!“ sdělila k prvnímu ročníku Mistrovství v IPLP pro farmaceutické asistenty Alena Šindelářová.

Foto ze školního kola na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické E. PÖTTINGA v Olomouci.

Foto ze školního kola na FARMEKO - VOŠZ a SOŠ, s.r.o, Jihlava

Foto ze školního kola na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Ostrava, příspěvková organizace
Foto ze školního kola na SZŠ a VOŠZ Brno Merhautova