Návrh na odměňování farmaceutických asistentů

V souvislosti s návrhem Ministerstva zdravotnictví na změnu odměňování zdravotnických pracovníků proběhla z iniciativy představitelů ČKFA 10. ledna 2020 na Ministerstvu zdravotnictví schůzka, které se zúčastnili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně ČKFA Alena Šindelářová a místopředsedkyně ČKFA Martina Šopíková. Tématem jednání byl záměr ČKFA uvést do seznamu ministerstvem navržených povolání také obor farmaceutický asistent a umožnit tak jeho odměňování ve stejném režimu, jaký v případě schálení návrhu bude u všech ostatních nelékařských profesí.

Pan ministr připomínku ČKFA přijal a v tuto chvíli nevidí důvody, proč by obor farmaceutický asistent, narozdíl od ostatních nelékařských oborů, měl zůstat na současných platových třídách 9 a 10. V související diskusi byly zmíněny mj. obavy z rostoucího nedostatku farmaceutických asistentů v lékárnách napříč celou republikou. Setrvání stavu by mohlo ještě více prohloubit v některých lékárnách již nyní alarmující personální stav farmaceutických asistentů.

Jednání se dotklo také specializačního vzdělávání farmaceutických asistentů a s ním i související Vyhlášky o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků (Vyhl.55/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která již v době  vzniku v roce 2011 neodpovídala realitě. Navzdory již proběhlým novelám této vyhlášky se však dosud nepodařilo tyto nedostatky a chyby v ní uvedené odstranit. I v této věci pan ministr přislíbil ČKFA podporu.

Předložený návrh na odměňování farmaceutických asistentů si můžete přečíst zde: Návrh na odměňování FA