PF2023

Vážení členové České komory farmaceutických asistentů! Milé kolegyně a milí kolegové! Drazí farmaceutičtí asistenti!

Přejeme Vám všem, ať vánoční svátky prožijete skutečně šťastné a veselé – jak velí tradice, ať si odpočinete a naberete síly! A v novém roce Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a každý den alespoň jeden důvod k radosti!

Děkujeme za Vaši podporu v uplynulých měsících, za Vaši aktivitu a spolupráci! Zvláštní poděkování si zaslouží jistě naši členové, jelikož členská základna je pro každou profesní organizaci velmi důležitá – je to základ a bez základů nejde nic opravdově budovat.

Děkujeme za důvěru, kterou nám projevujete, díky každému z Vás můžeme realizovat projekty oboru farmaceutický asistent.

Předsednictvo ČKFA