Světový den zdraví

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dnes je Světový den zdraví.

Již od roku 1950 je 7. duben připomínkou, že bychom si měli neustále budovat a zlepšovat kvalitu zdraví. Právě na tomto cíli se svou poctivou prací podílejí i farmaceutičtí asistenti, kterým za to více než kdy jindy patří velký dík.

Světový den zdraví má v tomto roce zvláštní význam, především v souvislosti s infekcí COVID-19, která zvedla celosvětovou vlnu solidarity, ale také nám připomněla křehkost lidského zdraví a zranitelnost a limity samotných zdravotníků. Dnes farmaceutičtí asistenti čelí na svých pracovištích tlaku pacientů, pro které jsme mnohdy jediným odborníkem, se kterým mohou konzultovat svůj zdravotní problém, ale také lidské obavy související s výskytem neznámé infekce.

Jsme v první linii a na naši práci a znalostech závisí mnoho pacientů, proto jsme se rozhodli, že tento den zveřejníme text, kterým chceme vyzdvihnout práci farmaceutických asistentů a poděkovat za činnost, kterou odvádějí. Zároveň je text osvětou pro veřejnost o činnosti a práci farmaceutického asistenta.

Text najdete ZDE: https://www.ckfa.cz/files/ckfa-svetovy-den-zdravi.pdf

Martina Šopíková

místopředsedkyně ČKFA