... v lékárně má každá otázka svůj smysl.

Mezinárodní den farmaceutických asistentů

Třetí týden v říjnu patří farmaceutickým asistentům. Mezinárodní den farmaceutických asistentů a techniků si letos připomeneme 18. října a farmaceutická komunita na celém světě ho bude oslavovat jako den poděkování za jejich práci. Uznání jim všem jistě náleží! Česká komora farmaceutických asistentů tento svátek vnímá mj. jako příležitost k propagaci oboru a jeho zviditelnění Letošní kampaní cílí ovšem nejen na potenciální uchazeče o studium, ale přímo na samotné klienty lékáren. Projektem „v lékárně má každá otázka svůj smysl", chce ČKFA upozornit na fakt, že komunikace v lékárně při výdeji léčiv bez receptu je klíčová a jsou to právě farmaceutičtí asistenti - kvalifikovaní odborníci, kteří jsou klientům při jejich rozhodování připraveni poradit.  

Heslo zvolené pro rok 2022 ukazuje, že v lékárně na volném prodeji je komunikace základním předpokladem úspěchu. Upozorňuje na to, že otázky, které farmaceutický asistent nebo farmaceut klientovi pokládá, nejsou náhodné, ale sledují konkrétní cíl: dozvědět se, zda volně prodejné léčivo, zdravotnický prostředek či doplněk stavy je pro pacienta skutečně vhodný,  jestli nemůže ovlivnit jeho  chronickou medikaci apod.

„V lékárnách se setkáváme pochopitelně také s případy, kdy někteří klient odmítnou s personálem lékárny blíže komunikovat. Důvody pro tento postoj jsou různé. Někteří se  mluvit o svých zdravotních obtížích zdráhají, jiní mají pocit, že zdržují, zvláště při pohledu do fronty za nimi. Další si již zvykli objednávat a nakupovat přes internet a ztrácejí potřebu s kýmkoliv o provedeném nákupu komunikovat – spoléhají pouze na sebe a informace, které si sami vyhledají. Najdou se i tací, kteří personál lékáren vidí jako němé prodavače a v individuálním poradenství nevidí benefit. Je ale pro nás výzvou tyto bariéry překonávat“ vysvětluje důvody, které vedly k výběru tématu letošní kampaně Alena Šindelářová, předsedkyně ČKFA.  

Kampaň „…v lékárně má každá otázka svůj smysl.“ laické veřejnosti představuje 4 základní otázky, které farmaceutický asistent pokládá při komunikaci s pacientem u prodeje doplňků stravy nebo léčiv, aby mohl sledovat jejich vhodnost, případně doporučil alternativy nebo možné kombinace vedoucí k očekávanému efektu. Mezi takové otázky mj. patří dotaz na četnost případně délku užívání žádaného preparátu nebo pro koho je určen, zda daná osoba netrpí nějakými dalšími zdravotními obtížemi, jaká další léčiva užívá atd.

„Farmaceutičtí asistenti jsou zkušení a kvalifikovaní odborníci, kteří jsou připraveni konzultovat s nimi jejich obtíže i výběr a užití preparátu. Ne každý volně prodejný lék, zdravotnický prostředek nebo doplněk stravy je vhodný pro všechny bez rozdílu. Farmaceutický asistent a lékárník jsou ti, kteří v této oblasti pomohou dobře se rozhodnout. Každodenní praxe nám dokazuje, že pár minut dialogu může původní požadavek klienta zcela změnit.  Změnit dokonce i dlouholetou rutinu, která ale není pro jeho dobrou zdravotní kondici ideální nebo dokonce žádoucí. Důvěra, kterou nám náš klient projeví, je pro nás zavazující. Zodpovědně ho provedeme samoléčbou i oblastí prevence a zdravého životního stylu!“ doplňuje Šindelářová.

Téma komunikace v lékárně je zároveň startovací kampaní pro rok 2023, který chce ČKFA věnovat problematice doplňků stravy a edukaci klientů lékáren o jejich užívání.