V první linii při poskytování zdravotní péče

CKFA Poslání

Poslání

Hlavním posláním Komory je dbát na kvalitu a odbornost svých členů, v rámci zákonů a etiky. Komora reprezentuje svou profesi a spolupracuje se státními a jinými orgány za účelem náležitého uplatnění oboru.

CKFA Činnost

Činnost

V rámci rozvoje a zvyšování edukace svých členů se Komora aktivně podílí na publikační a přednáškové činnosti a podporuje farmaceutické asistenty v rámci celoživotního vzdělávání.

ČKFA Spolupráce

Spolupráce

Komora a její členové spolupracují s odbornými organizacemi, obdobnými farmaceutickými organizacemi za účelem předávání odborných informací a zkušeností v oboru.

Aktuality

Zpravodaj 1/2020

Zpravodaj 1/2020

Všem členům ČKFA jsme rozeslali další číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media. V tomto čísle se dozvíte, čeho se týkalo naše lednové setkání s ministrem zdravotnictví nebo jaké projekty připravujeme s našimi partnery.

Krizová komunikace se zákazníkem

Krizová komunikace se zákazníkem

ČKFA vydává pro farmaceutické asistenty, v souvislosti se situací kolem onemocnění COVID-19, tipy na efektivní komunikace se zákazníkem.

Dotazník pro farmaceutické asistenty

Dotazník pro farmaceutické asistenty

Předkládáme dotazník, který si klade za cíl zmapovat aktuální situaci na vašem pracovišti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 v České republice. Dotazník je určen k vyplnění všem farmaceutickým asistentům v ČR a členům ČKFA.

Hlavní partner

Partneři