V první linii při poskytování zdravotní péče

CKFA Poslání

Poslání

Hlavním posláním Komory je dbát na kvalitu a odbornost svých členů, v rámci zákonů a etiky. Komora reprezentuje svou profesi a spolupracuje se státními a jinými orgány za účelem náležitého uplatnění oboru.

CKFA Činnost

Činnost

V rámci rozvoje a zvyšování edukace svých členů se Komora aktivně podílí na publikační a přednáškové činnosti a podporuje farmaceutické asistenty v rámci celoživotního vzdělávání.

ČKFA Spolupráce

Spolupráce

Komora a její členové spolupracují s odbornými organizacemi, obdobnými farmaceutickými organizacemi za účelem předávání odborných informací a zkušeností v oboru.

Aktuality

PF 2022

PF 2022

ČKFA přeje klidné Vánoce a do roku 2022 pevné zdraví všem farmaceutickým asistentům a jejich blízkým.

Zpravodaj 4/2021

Zpravodaj 4/2021

Všem členům jsme rozeslali poslední Zpravodaj ČKFA roku 2021. Informovali jsme jak dopadla podzimní soutěž a připravili jsme dlouho očekávané a dotazované téma o zavedení používání e-Poukazu. Prostřednictvím kolegyň farmaceutických asistentek nahlédneme do oblasti podologie nebo léčby mykóz.

25. kongres nemocničních lékárníků

25. kongres nemocničních lékárníků

12. - 14. listopadu 2021 v Olomouci proběhl 25. kongres nemocničních lékárníků za spolupráce Sekce nemocničních lékárníků ČFS a ČKFA.

Hlavní partner

Partneři