V první linii při poskytování zdravotní péče

CKFA Poslání

Poslání

Hlavním posláním Komory je dbát na kvalitu a odbornost svých členů, v rámci zákonů a etiky. Komora reprezentuje svou profesi a spolupracuje se státními a jinými orgány za účelem náležitého uplatnění oboru.

CKFA Činnost

Činnost

V rámci rozvoje a zvyšování edukace svých členů se Komora aktivně podílí na publikační a přednáškové činnosti a podporuje farmaceutické asistenty v rámci celoživotního vzdělávání.

ČKFA Spolupráce

Spolupráce

Komora a její členové spolupracují s odbornými organizacemi, obdobnými farmaceutickými organizacemi za účelem předávání odborných informací a zkušeností v oboru.

Aktuality

Pozvánka na kongres Healthcomm Professional

Pozvánka na kongres Healthcomm Professional

Pozvánka na kongres Healthcomm Professional

MZ: průzkum spokojenosti pro nelékaře

MZ: průzkum spokojenosti pro nelékaře

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a který pomůže zmapovat situaci v našem oboru, a to i v návaznosti na pandemii onemocnění covid-19.

1. celostátní konference České komory farmaceutických asistentů

1. celostátní konference České komory farmaceutických asistentů

Zveme Vás na 1. celostátní konferenci České komory farmaceutických asistentů.

Hlavní partner

Partneři