V první linii při poskytování zdravotní péče

CKFA Poslání

Poslání

Hlavním posláním Komory je dbát na kvalitu a odbornost svých členů, v rámci zákonů a etiky. Komora reprezentuje svou profesi a spolupracuje se státními a jinými orgány za účelem náležitého uplatnění oboru.

CKFA Činnost

Činnost

V rámci rozvoje a zvyšování edukace svých členů se Komora aktivně podílí na publikační a přednáškové činnosti a podporuje farmaceutické asistenty v rámci celoživotního vzdělávání.

ČKFA Spolupráce

Spolupráce

Komora a její členové spolupracují s odbornými organizacemi, obdobnými farmaceutickými organizacemi za účelem předávání odborných informací a zkušeností v oboru.

Aktuality

PF2023

PF2023

Přejeme Vám všem, ať vánoční svátky prožijete skutečně šťastné a veselé – jak velí tradice, ať si odpočinete a naberete síly!

Zpravodaj 4/2022

Zpravodaj 4/2022

Poslední Zpravodaj v letošním roce vám tentokráte přináší řadu rozhovorů, výsledky celorepublikového tzv. tajemného pacienta, který se zaměřoval na kvalitu expediční práce lékárníků a farmaceutických asistentů a představíme si, jak je intoxikace paracetamolem nebezpečná. Dále se dozvíte, jak vypadá práce farmaceutického asistenta na Slovensku a v Dánsku.

Česká komora farmaceutických asistentů a ČASP zahájily úzkou spolupráci

Česká komora farmaceutických asistentů a ČASP zahájily úzkou spolupráci

Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny (ČASP) nově navázala spolupráci s Českou komorou farmaceutických asistentů. Stalo se tak k 1. 12. 2022 a obě organizace se těší na vzájemnou kooperaci.

Hlavní partner

Partneři