V první linii při poskytování zdravotní péče

CKFA Poslání

Poslání

Hlavním posláním Komory je dbát na kvalitu a odbornost svých členů, v rámci zákonů a etiky. Komora reprezentuje svou profesi a spolupracuje se státními a jinými orgány za účelem náležitého uplatnění oboru.

CKFA Činnost

Činnost

V rámci rozvoje a zvyšování edukace svých členů se Komora aktivně podílí na publikační a přednáškové činnosti a podporuje farmaceutické asistenty v rámci celoživotního vzdělávání.

ČKFA Spolupráce

Spolupráce

Komora a její členové spolupracují s odbornými organizacemi, obdobnými farmaceutickými organizacemi za účelem předávání odborných informací a zkušeností v oboru.

Aktuality

... v lékárně má každá otázka svůj smysl.

... v lékárně má každá otázka svůj smysl.

Mezinárodní den farmaceutických asistentů a techniků si letos připomeneme 18. října. Projektem „v lékárně má každá otázka svůj smysl", chce ČKFA upozornit na fakt, že komunikace v lékárně při výdeji léčiv bez receptu je klíčová a jsou to právě farmaceutičtí asistenti - kvalifikovaní odborníci, kteří jsou klientům při jejich rozhodování připraveni poradit.

Zpravodaj 3/2022

Zpravodaj 3/2022

Podzimní Zpravodaj bude tentokrát mimořádně přístupný také veřejně. Věříme, že se nám tímto krokem podaří ukázat činnost ČKFA mimo členskou základnu a pozveme tak ke členství další z našich kolegyní a kolegů!

Osvětová kampaň ke Světovému dni bezpečí pacientů

Osvětová kampaň ke Světovému dni bezpečí pacientů

Hlavní partner

Partneři