V první linii při poskytování zdravotní péče

CKFA Poslání

Poslání

Hlavním posláním Komory je dbát na kvalitu a odbornost svých členů, v rámci zákonů a etiky. Komora reprezentuje svou profesi a spolupracuje se státními a jinými orgány za účelem náležitého uplatnění oboru.

CKFA Činnost

Činnost

V rámci rozvoje a zvyšování edukace svých členů se Komora aktivně podílí na publikační a přednáškové činnosti a podporuje farmaceutické asistenty v rámci celoživotního vzdělávání.

ČKFA Spolupráce

Spolupráce

Komora a její členové spolupracují s odbornými organizacemi, obdobnými farmaceutickými organizacemi za účelem předávání odborných informací a zkušeností v oboru.

Aktuality

1. celostátní konference České komory farmaceutických asistentů

1. celostátní konference České komory farmaceutických asistentů

Zveme Vás na 1. celostátní konferenci České komory farmaceutických asistentů.

Zpravodaj 2/2021

Zpravodaj 2/2021

Všem členům ČKFA jsme rozeslali prázdninové číslo Zpravodaje - našeho interního komunikačního media. V tomto čísle najdete pozvánku na celostátní konferenci, která se bude konat 18. září 2021.

Soutěž pro farmaceutické asistenty

Soutěž pro farmaceutické asistenty

Vyhlašujeme soutěž pro všechny farmaceutické asistenty (bez ohledu na členství v ČKFA): „Můj pracovní den“!

Hlavní partner

Partneři