V první linii při poskytování zdravotní péče

CKFA Poslání

Poslání

Hlavním posláním Komory je dbát na kvalitu a odbornost svých členů, v rámci zákonů a etiky. Komora reprezentuje svou profesi a spolupracuje se státními a jinými orgány za účelem náležitého uplatnění oboru.

CKFA Činnost

Činnost

V rámci rozvoje a zvyšování edukace svých členů se Komora aktivně podílí na publikační a přednáškové činnosti a podporuje farmaceutické asistenty v rámci celoživotního vzdělávání.

ČKFA Spolupráce

Spolupráce

Komora a její členové spolupracují s odbornými organizacemi, obdobnými farmaceutickými organizacemi za účelem předávání odborných informací a zkušeností v oboru.

Aktuality

Celostátní konference 2022

Celostátní konference 2022

V pořadí již druhá celostátní konference České komory farmaceutických asistentů proběhla v sobotu 23. dubna 2022 v konferenčním centru FN Brno Bohunice.

Velikonoční přání

Velikonoční přání

Členové předsednictva ČKFA přejí veselé Velikonoce.

Zpravodaj 1/2022

Zpravodaj 1/2022

V prvním Zpravodaj ČKFA roku 2022 najdete pozvánku na 2. celostátní konferenci ČKFA! Dozvíte se v něm mj. také, jaké to je pracovat pod tlakem nebo v přípravě radiofarmak, připomeneme si také české jedovaté rostliny.

Hlavní partner

Partneři