25. kongres nemocničních lékárníků

12. - 14. listopadu 2021 v Olomouci proběhl 25. kongres nemocničních lékárníků za spolupráce Sekce nemocničních lékárníků ČFS a ČKFA.

Hlavním letošním tématem byla intenzivní medicína, především specifika péče o pacienty kriticky nemocné z pohledu zajištění výživy, stabilizace metabolismu a zajištění optimální kvality života.

Děkujeme Michalu Hojnému a Marku Lžíčařovi za pořádání kongresu, za perfektní organizaci a jako vždy za řadu zajímavých přednášek!

Odborným garantem bloku pro farmaceutické asistenty byla již tradičně Alena Šindelářová, předsedkyně ČKFA.

Prezentace a s ní i související abstrakt z odborného bloku pro farmaceutické asistenty, organizovaného ČKFA, si můžete stáhnout ZDE:

Martina Šopíková - FA součást očkovacího týmu: PREZENTACE - ABSTRAKT

Eva Turjaková - Zdravotnické prostředky ve vztahu s COVID-19: PREZENTACE - ABSTRAKT

Alena Šindelářová - Informační zpráva o činnosti ČKFA: PREZENTACE - ABSTRAKT

Helena Machová - Provoz kliniky nukleární medicíný z pohledu farm. asistenta: PREZENTACE - ABSTRAKT

Eva Preisová, Renata Šmardová - Jak šel čas s polní nemocnicí a její proměnou na 
velkokapacitní očkovací centrum, aneb neuvěřitelná 
solidarita lékárníků, farmaceutických asistentů
 a studentů v Brně: PREZENTACE - ABSTRAKT

Pavla Mikulcová - Jak zasáhl COVID-19 do provozu ústavní lékárny IKEM: PREZENTACE - ABSTRAKT